CambridgeshireEngland ê chi̍t-ê kūn (county), pak-bīn sī Lincolnshire, tang-pak sī Norfolk, tang-bīn sī Suffolk, Essex kap Hertfordshire tī lâm-pêng. Cambridge sī chit-ê kūn ê siú-hú.

Cambridgeshire ê ūi-tì.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái