HertfordshireEng-tē ê siâⁿ-chhī, se̍k tián-lé kūn (ceremonial county) kiam hui-to͘-chhī kūn (non-metropolitan county), hú-siâⁿ sī Hertford.

Hertfordshire