Cambridge Tāi-ha̍k (Eng-gí: University of Cambridge) sī Eng-gí tē-khu lāi-bīn tē-2 lāu-kó͘ ê tāi-ha̍k, chē-chí tī Liân-ha̍p Ông-kok ê Cambridgeshire ê Cambridge Chhī. Chit keng tāi-ha̍k sī thong-sè-kài sio̍k cho̍at-téng ê ha̍k-hāu chi it, lóng-chóng hun 31-ê ha̍k-īⁿ.

Cambridge Tāi-ha̍k