SuffolkEng-tē tang-pō͘ chi̍t-ê khò hái ê kūn (county), jîn-khàu ū 71 bān, hú-siâⁿ sī Ipswich. Chham chit-ê kūn sio-chiap ê kūn ū Norfolk, Cambridgeshire, kap Essex.

Suffolk ê só͘-chāi.