Eng-gí Wikipedia (Eng-bûn: English Wikipedia) sī Wikipedia ê Eng-gí pán-pún, mā-sī siōng-chá khai-sí pian-chhoàn ê Wikipedia, iû Wikimedia hū-chek î-chhî. Kàu bo̍k-chiân ûi-chí, Eng-gí Wikipedia sī só͘-ū gí-giân tang-tiong, kui-bô͘ pâi-hâng tē-it ê Wikipedia pán-pún. Eng-gí Wikipedia ê kè-e̍k chū 2001 nî khai-sí si̍t-hêng; kàu 2014 nî 12 goe̍h ûi-chí, í-keng ū chiau-kóe 4,666,200 phiⁿ ê pah-kho bûn-chiuⁿ (tāi-iok chiam Wikipedia choân-pō͘ bûn-chiuⁿ ê 15%) kah 700-gōa-ek ê pian-chip sò͘-liōng. Chù-chheh ēng-hō͘ mā ū 2336-gōa-bān lâng.

Eng-gí Wikipedia ê logo.