Grenada sī tiàm-tī tī Carib-hái tang-lâm-pêng ê hái-tó kok-ka. Grenada mā-sī Sai-pòan-kiû tē-2 sè ê kok-ka. I ê pak-pêng sī Saint Vincent kap Grenadines, lâm-pêng sī Trinidad kap Tobago.

Grenada
Grenada
Grenada kî-á
kok-kî
Grenada kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People
"Lán éng-oán ǹg-bāng Siōng-tè ê ì-sek, chhin-chhiūⁿ chi̍t ê lâng hit-khoán kiàn-siat kap hiòng-chiân"
Kok-koa: Hail Grenada
"Grenada bān-soè"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
St. George's
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Grenada Creole Eng-gí, Grenada Creole Hoat-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hōe-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Charles 3-sè
• chóng-tok
Cécile La Grenade
• chóng-lí
Keith Mitchell
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-hoē
Goân-ló-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
348.5 km2 (134.6 sq mi) (tē 184 miâ)
• chúi-he̍k (%)
1.6
Jîn-kháu
• 2018 nî kó͘-kè
111,454 (tē 194 miâ)
• Bi̍t-tō͘
318.58/km2 (825.1/sq mi) (tē 45 miâ)
GDP (PPP) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$1.801 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$16,604
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$1.249 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$11,518
HDI (2019 nî) Increase 0.779
ko · tē 74 miâ
Hoè-pè Tang Caribe dollar (XCD)
Sî-khu UTC-4 (AST)
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +1-473
ISO 3166 tāi-hō GD
Siōng-téng domain .gd

Grenada tī 1974 nî tùi Liân-ha̍p Ông-kok to̍k-li̍p chhut--lâi, hiān-chú-sī ia̍h-sī Commonwealth of Nations ê hōe-gôan-kok.