Guyana Ha̍p-chok Kiōng-hô-kok
Co-operative Republic of Guyana
Flag of Guyana.svg Coat of Arms of Guyana.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: "One People, One Nation, One Destiny"
Kok-koa: Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Guyana ê só͘-chāi
Guyana ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Georgetown
Siāng-tōa siâⁿ-chhī capital
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 214,970 km² pâi sè-kài tē-85th miâ
Sî-khu UTC-4
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân English
thong-iōng gí-giân Guyanese Creole
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 735,909[1] lâng 2016 nî kó͘-kè, pâi sè-kài tē 165th miâ
  • Chóng jîn-kháu: 747,884[2] lâng 2012 nî phó͘-chhâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 3.502 lâng/km2 2012 nî , pâi sè-kài tē 232nd or 8th least-densely populated in the world miâ
Cho̍k-kûn
Jîn-bîn hō-miâ Guyanese
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Unitary presidential republic
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Guyanese dollar (GYD)
Gini hē-sò͘ 44.5(1998 nî)
GDP (PPP) $6.093 billion[4] (2016 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $3.456 billion[4] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $7,919[4] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $4,492[4] (2016 nî)
HDI 0.636 (2014 nî)
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .gy
kok-chè tiān-oē khu-hō +592

Guyana Ha̍p-chok Kiōng-hô-kok (Eng-gí: Co-operative Republic of Guyana) tī Lâm Bí-chiu pak-pêng iân-hái tē-tāi. Tang ū Suriname, sai ū Venezuela, lâm ū Pa-se, pak sī Tāi-se-iûⁿ.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

  1. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī cia
  2. Guyana 2012 Census GeoHive– Guyana. Retrieved 2 August 2012.
  3. "CHAPTER II: POPULATION COMPOSITION" (PDF). StatisticsGuyana. Government of Guyana. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī imf2