Thó-lūn:Pêng-nî

(Tùi 平年 choán--lâi)

平年Siu-kái

平年,毋是閏年年份 。佇格里曆法內底,伊的平常年有365,就是相當52个禮拜閣加一日。假使平常年的頭一日是拜一,按呢彼年的上尾日就是拜二

相關的文章Siu-kái

返回 "Pêng-nî" 頁面。