Thó-lūn:Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu

(Tùi 廣西 choán--lâi)

廣西壯族自治區

siu-kái
 
廣西的位置

廣西中國中南地區的一个自治區,全名廣西壯族自治區;壯語: Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih),首府是南寧,這个自治區內面大約蹛4889萬人,其中32%左右是壯族,廣西嘛是瑤族人上濟的所在,有147 萬。

 
桂林,廣西的主要城市
返回 "Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu" 頁面。