Thó-lūn:Tiong-kok (iōng-gí)

進行的討論
(Tùi 中國 choán--lâi)

Goá soah bē-kì-tit Holopedia.net í-keng ū "Tiong-kok" chit hāng. A-giâu 15:55, 12 Aug 2004 (UTC)

中國Siu-kái

關係現代簡稱中國的國家,請看"中華人民共和國"彼篇。

所謂"自由中國",看"中華民國"。

這篇主要欲寫歷史、地理、文化的中國。

中國,是1個有5000年歷史的古國

返回 "Tiong-kok (iōng-gí)" 頁面。