Thó-lūn:Chiúⁿ Kài-se̍k

(Tùi 蔣介石 choán--lâi)

蔣介石 siu-kái

 
蔣介石(1945年)

蔣中正(西洋名:Chiang Kai-shek), 介石,1887年10月31至1975年4月5日),浙江奉化溪口人,現代軍事頭人兼獨裁者,做過中華民國總統(1947–1975),囝經國紲接掌權到1988年過往為止。夫人宋美齡華人頂層社會出名的人物。

返回 "Chiúⁿ Kài-se̍k" 頁面。