Thó-lūn:Chiúⁿ Keng-kok

(Tùi 蔣經國 choán--lâi)

蔣經國 siu-kái

 
蔣經國的官方相

蔣經國 (Chiang Ching-kuo, 1910年3月18號 ~ 1988年1月13號),浙江奉化人,中國現代著名政治家蔣介石的長子,中華民國第六、七任總統( 1978年 ~ 1988年在位 )。

經歷 siu-kái


蔣經國是蔣介石和伊的大某( 大姊 ) 毛福梅生的,蔣經國出世佇浙江奉化,1922年踮上海上學,1925年10 月,去到蘇聯的莫斯科留學,佇遐加入共產黨,並且和一个當地的姑娘芬娜 (後來過名蔣方良 )結連理,做翁仔某,1937年蔣 chhōa某囝離開莫斯科,倒轉到中國。

蔣經國曾經擔任三民主義青年團幹事長、臺灣省黨部主任委員、行政院院長遮的職務。

家庭 siu-kái


蔣經國佮伊的牽手的(家後)蔣方良生育三个後生佮一个查某囝,三个後生是蔣孝文蔣孝武蔣孝勇,(人因)的查某囝名號做蔣孝章,這以外,蔣經國佇外口閣和細姨仔章亞若生一對雙生仔,就是章孝嚴章孝慈

返回 "Chiúⁿ Keng-kok" 頁面。