Pang-chān:中華民國

(Tùi 中華民國 choán--lâi)
中華民國
中華民國的旗仔
中華民國的實際領土

中華民國(Pe̍h-ōe-jī:Tiong-huâ Bîn-kok)是臺灣澎湖金門媽祖島佮附近小島住民ê國家,嘛有人叫做臺灣。In主張中華民國是一个國家,毋過世界大部份ê國家攏無承認,部份臺灣獨立運動ê理論家嘛無同意這个主張。若講著過去,中華民國是中國大陸中國人ê國家,毋過佇1949年,支持共產主義ê中國人共伊推翻,佇中國大陸大部份ê所在重新建立中華人民共和國,原來人ê中華民國政府就佇1949年左右走來臺灣,繼續以中華民國ê名義佇臺灣運作。

語言Siu-kái


中華民國ê憲法無規定官方語言,毋過國家語言發展法規定,華語臺語客人仔話原住民族語言攏是ê國家語言。

Siu-kái


西方ê媒體較濟佮"臺灣"當做是"中華民國"ê同義詞,啊"中國"當做是中華人民共和國ê簡稱,中華民國大部份ê媒體佮政府嘛認為"臺灣"佮"中華民國" 攏差不多,毋過益是有部份媒體叫"中華人民共和國"做"大陸"。佇冷戰時代,中華民國佇聯合國是代表中國,真濟人叫做"自由中國"。

佇國際領域,中華民國定定不得已用其他ê名稱,包括Chinese Taipei (中華臺北),世界貿易組織Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu ("臺澎金馬獨立關稅領域")。

歷史Siu-kái


對1911年開始,中華民國承續清帝國ê統治,領土範圍包括西藏新疆蒙古,但是其實無法度控制西藏

1921年蒙古宣布脫離中國。

1949年中國共產黨佔領中國大陸,中華民國轉進臺灣。

政治Siu-kái


中華民國是一个五權分立ê國家,有總統、行政院、立法院、司法院、監察院佮考試院。

領土Siu-kái

蒙古佇1922年宣布脫離獨立,而且得著蘇聯ê支持,總是中華民國政府到1945年才承認,無誠久擱翻頭毋共承認,一直到2003年民進黨執政ê時陣才擱共承認,講是「1945年已經承認過」。

久長以來,一般認為中華民國ê憲法「依其固有之疆域」ê領土範圍,包括中華人民共和國認定ê領土(嘛包括臺灣)。

行政Siu-kái


中華民國ê行政體制實際管轄二ê(已經精省)佮六ê直轄市


地圖 數字 白話字 漢字 英語 人口 面積 政府所在
Subdivision types of the Republic of China (2010).svg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
直轄市(Ti̍t-hat-chhī)
1 Ko-hiông-chhī 高雄市 Kaohsiung City 2,773,483 2,946.2671 Hōng-soaⁿ-khu
Lêng-ngá-khu
鳳山區
苓雅區
2 Sin-pak-chhī 新北市 New Taipei City 3,897,367 2,052.5667 Pang-kiô-khu 板橋區
3 Tâi-lâm-chhī 臺南市,台南市 Tainan City 1,873,794 2,191.6531 An-pêng-khu
Sin-iâⁿ-khu
安平區
新營區
4 Tâi-pak-chhī 臺北市,台北市 Taipei City 2,618,772 271.7997 Sìn-gī-khu 信義區
5 Tâi-tiong-chhī 臺中市,台中市 Taichung City 2,648,419 2,214.8968 Sai-tūn-khu 西屯區
臺灣省(台灣省,Tâi-oân-séng
6 Ka-gī-chhī 嘉義市 Chiayi City 272,390 60.0256 Tang-khu 東區
7 Ke-lâng-chhī 基隆市 Keelung City 384,134 132.7589 Tiong-chèng-khu 中正區
8 Sin-tek-chhī 新竹市 Hsinchu City 415,344 104.1526 Pak-khu 北區
9 Biâu-le̍k-koān 苗栗縣 Miaoli County 560,968 1,820.3149 Biâu-le̍k-chhī 苗栗市
10 Chiong-hoà-koān 彰化縣 Changhua County 1,307,286 1,074.3960 Chiang-hòa-chhī 彰化市
11 Gî-lân-koān 宜蘭縣 Yilan County 460,486 2,143.6251 Gî-lân-chhī 宜蘭市
12 Hoa-liân-koān 花蓮縣 Hualien County 338,805 4,628.5714 Hoa-liân-chhī 花蓮市
13 Hûn-lîm-koān 雲林縣 Yunlin County 717,653 1,290.8326 Táu-la̍k-chhī 斗六市
14 Ka-gī-koān 嘉義縣 Chiayi County 543,248 1,903.6367 Thài-pó-chhī 太保市
15 Lâm-tâu-koān 南投縣 Nantou County 526,491 4,106.4360 Lâm-tâu-chhī 南投市
16 Pîn-tong-koān 屏東縣 Pingtung County 873,509 2,775.6003 Pîn-tong-chhī 屏東市
17 Phêⁿ-ô͘-koān 澎湖縣 Penghu County 96,918 126.8641 Má-keng-chhī 馬公市
18 Sin-tek-koān 新竹縣 Hsinchu County 513,015 1,427.5369 Tek-pak-chhī 竹北市
19 Tâi-tang-koān 臺東縣,台東縣 Taitung County 230,673 3,515.2526 Tâi-tang-chhī 臺東市
20 Thô-hn̂g-koān 桃園縣 Taoyuan County 2,002,060 1,220.9540 Thô-hn̂g-chhī 桃園市
██ = 直轄市
██ =省轄市,市
██ =縣
福建省Hok-kiàn-séng
21 Kim-mn̂g-koān 金門縣 Kinmen County 97,364 151.6560 Kim-siâⁿ-tìn 金城鎮
22 Liân-kang-koān 連江縣 Lienchiang County 9,944 28.8000 Lâm-kan-hiong 南竿鄉

東沙島