Thó-lūn:Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

新增話題
此頁面上沒有任何討論。
(Tùi 中華人民共和國 choán--lâi)
中華人民共和國
中華人民共和國的旗仔
LocationPRChina.png

中華人民共和國中國共產黨領導下的社會主義國家,佇1949年10月1日成立,中國佇亞洲的東部,土地面積大約是960萬平方公里,人口超過13億,首都佇北京,是亞洲土地上蓋大的國家,佇世界上是排佇第四名,中國有56个民族,其中漢族人口排第一,中國个官方语言普通話

返回 "Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok" 頁面。