Thó-lūn:Ti̍t-hat-chhī

進行的討論
(Tùi 直轄市 choán--lâi)

直轄市Siu-kái

直轄市是一款行政區,佇中華民國中華人民共和國參朝鮮民主主義人民共和國使用,一寡其他國家的行政區的區名,佇翻譯的時陣嘛會翻做"直轄市"。

參考項目Siu-kái

  • 直轄市(中華民國)
  • 直轄市(中華人民共和國)
  • 直轄市(朝鮮民主主義人民共和國)
  • 直轄市(大韓民國)
  • 中央直轄市 (越南的一款行政區)
返回 "Ti̍t-hat-chhī" 頁面。