Thó-lūn:Sêng-to͘-chhī

進行的討論
(Tùi 成都市 choán--lâi)

成都市Siu-kái

 
成都市的位置

成都市 (漢語拼音:Chéngdū Shì)是中國四川省省都,行政管理上屬地級市副省級城市,2006年的總人口約略1,060萬。

行政區Siu-kái


成都市的下跤分做九个,四个縣級市佮六个

返回 "Sêng-to͘-chhī" 頁面。