Thó-lūn:Pak-kiaⁿ-chhī

(Tùi 北京 choán--lâi)

北京市

siu-kái
 
北京市的位置

北京市中華人民共和國華北地區的一个直轄市中華人民共和國的府城,久長以來嘛是中國的文化佮政治中心。

2008年舉辦奧林匹亞運動會

行政區

siu-kái
返回 "Pak-kiaⁿ-chhī" 頁面。