Pang-chān:南投縣

(Tùi 南投縣 choán--lâi)


南投縣
—    —

南投縣个印仔
印仔
个位置
个位置
經緯度: 23°54′55.28″N 120°41′4.32″E / 23.9153556°N 120.6845333°E / 23.9153556; 120.6845333
國家  中華民國
政府
 - 縣長 許淑華
面積
 - 攏總 4,106.436 km2
人口 (2022-nî 2-goe̍h)
 - 攏總 483,980儂
 - 密度 117.86/km2
網站 www.nantou.gov.tw

南投縣臺灣中部个一个縣,是全國唯一無倚海个縣市,所以有儂講南投是臺灣內地。[1]


位置 siu-kái

地形 siu-kái

水文 siu-kái

氣候 siu-kái

行政單位 siu-kái

原住民族[2] siu-kái

南投縣境內个原住民族有賽德克(Seediq)族泰雅(Tayal)族布農(Bunun)族鄒(Tsou)族邵(Thao)族佮平埔族巴宰(Pazeh)族噶哈巫(Kaxabu)族𪜶 (in)目前个部落所在地如下:

民族 部落 鄉鎮
賽德克族 Alang gluban(清流)、Alang pulan(松林)、Alang snuwing(史努櫻)、Alang bwarung(廬山)、Alang sadu(沙都)、Alang nakahara(中原) Alang tongan(眉溪)、Alang paran(巴蘭)、Alang ruku daya(平和)、Alang toda(平靜)、Alang truwan(德魯灣) 仁愛鄉
泰雅族 Knaziy(紅香)、Alang marosan(萬大)、Masitoban(瑞岩)、Malepa(新望洋)、Qalang bubun(翠巒)、Qalang kobah(慈峰)、Alang sasi(親愛)、Qalang mb’ala(眉原) 仁愛鄉
布農族 Sima-un(萬豐/曲冰)Buqaiz(武界), Qatu(卡度/中正)[3], 仁愛鄉
Luluna(羅娜)、Tungpu daigaz(東埔)、Kalibuan(望鄉)、Tamazuan(達瑪巒/地利)、Naihunpu/Nehunpu(內茅埔/明德)郡、巒[4][5]、Salitung(沙里洞/豐丘)、Sinapalan(希哪巴瀾/新鄉)、Halusipun(筆石)、Lanngdun(人倫)、Laidazuan(潭南)、Qapuciu(洽波石)、Isingan(雙龍)、Mahavun(久美)郡、卓 信義鄉
鄒族 Mamahavunna(久美) 信義鄉
邵族 Ita thao(伊達邵) 魚池鄉
巴宰族 Aoran(愛蘭) 埔里鎮
噶哈巫族 牛眠山、守城份、大湳、蜈蚣崙 埔里鎮

參考資料 siu-kái

  1. https://www.mymusic.net.tw/ux/w/themeInfo/2414
  2. 臺灣原住民族資訊資源網。 Ia̍h-bīn chûn-àn pī-hūn
  3. http://www.renai.gov.tw/pg.asp?theme=28&model=view&view=1084
  4. https://fasdd97.moc.gov.tw/home/zh-tw/area/5178
  5. https://www.stopdv.tw/forum_article.php?i=329