Pang-chān:高雄市

"高雄" 轉過遮,其他意思請看高雄 (區別頁)
高雄市
—  直轄市  —
高雄市
Kaohsiung Skyline 2020.jpg
高雄市 ê kî-á
Kî-á
高雄市 ê ìn-á
Ìn-á
Goā-hō: 打狗、港都
ê uī-tì
Keng-hūi-tō͘: 22°38′N 120°16′E / 22.633°N 120.267°E / 22.633; 120.267
國家 Pang-bô͘:Country data 中華民國
Chèng-hú
 - 市長 陳奇邁
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 2,946.2671 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,772,349 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 940.97/km2
Sî-khu UTC+08:00 (UTC)
Bāng-chām www.kcg.gov.tw

高雄市 (Ko-hiông-chhī) 一般叫高雄,較早予做打狗 (Táⁿ-káu),是台灣第三大的城市,所在佇台灣南部,西爿面對南海台灣海峽

高雄是中華民國6个直轄市之一,人口277萬左右,面積有2946平方公里,人口密度每平方公里940人左右。

高雄分38个行政區,其中苓雅區是市政府所在地。高雄國際機場高雄港嘛佇高雄,毋過予中央政府管理。

佇2008年,舊高雄市高雄縣合併,法律上成做新的行政區。

地號名Siu-kái

高雄舊名"打狗"。有真濟有關地名由來的傳說;毋過根據伊能嘉矩的研究,打狗漢人Takau的翻譯;Tankau是本地徛佇一个地區馬卡達族的話,是講一款竹仔林,嘛是當地部落的名,荷蘭人有講"Taccoriang"抑是"Tankoya"。除了打狗,有時嘛講"打鼓",是文雅的寫法。若西洋的寫法,閣有TakowTakawTancoya抑是Taccauia等等。

後來日本統治的時陣,依據"打狗"的發音,用日本漢字改寫做"高雄",日語讀做"Taka-o"(たかお),1921年正式實施。中華民國接管台灣了後繼續使用"高雄"的漢字,毋過改用華語發音,讀做"Gāoxióng"威妥瑪拼音拼做"Kao¹-hsiung²",是現世國際上一般咧用的名。

其他在地的語言內面,布農族語卡那卡那富語拉阿魯哇族攏講Takau[1]

 
Táⁿ-káu tē-tô͘.

歷史Siu-kái

Siông-sè: 高雄歷史

高雄現時所知影的史前遺跡內面,年代上早大約是4700到5200年前。這个地區是大坌坑文化牛稠子文化大湖文化蔦松文化的分佈範圍。

15世紀了後高雄開始有歷史記載,早期是馬卡道族生活的所在,嘛是海賊活動的據點。1624年荷蘭東印度公司開始佇高雄海墘做貿易,漢人佇這个時期嘛開始大量移民。

1661年鄭成功佔領現時的臺灣西南部,而且佇高雄地區設立軍屯,駐軍兼開墾。1683年清朝拍敗鄭王朝,開始統治台灣,高雄地區屬鳳山縣管理。1863年打狗港正式向 西洋開放,開設海關、電報局

1895年了後,臺灣開始受日本來統治,佇一个時期,毋kj語蚵大規模的都市計畫佮建設,包含發展現代工業佮開闢高雄港等等,而且縱貫鐵路開始運作。到1930年代,高雄已經是臺灣第二大的港口。高雄市嘛成臺灣做臺灣第二大的城市。毋過佇第二次世界大戰的時陣,高雄受著嚴重的破壞。

1945年開始是中華民國時期。佇1947年228事件中,高雄頭一个受鎮壓。佇1950年代,高雄港開始擴充,工業嘛開始復興。1960年代開設高雄加工區1970年代,新的重工業,包含中國鋼鐵等等開設,而且開通第二港口。

地理Siu-kái

 
玉山南峰

高雄市東北部是玉山山脈中央山龍,另外嘛有阿里山山龍的南爿部分。佇市的東爿閣有鳳山丘陵。佇倚海佮市內,有壽山半爿山

高雄市東面有高屏溪,佮屏東縣相隔,北面有二仁溪,佮台南市相隔。其中高屏溪主要有楠梓仙溪老濃溪。其他閣有阿公店溪典寶溪後硬溪愛河前鎮河等等。

行政區Siu-kái

交通Siu-kái

高雄市是台灣南部上重要的交通中心,抑是東南亞地區重要的交通樞紐之一,高雄市的交通運輸網路呈現"海、陸、空"三的方位發展。

對內,交通網路方面,都會區內較齊全,尤其是市區內面的交通網路是極完全。高雄市的公共運輸主要是鐵路列車、公車、客運、計程車、渡船佮環港觀光等等所組成,其中,軌道運輸是高雄市的主要公共交通運輸工具,包括火車、高速鐵路佮捷運。

除了高雄捷運主要行佇市區內面,嘛有台鐵縱貫線台灣高速鐵路行過高雄市來設站。而且嘛有濟濟國道佮省道通往全台各地之外。

國際對外交通的部分,海運佮空運分別有高雄港高雄國際機場做主要的據點。

軌道交通Siu-kái

台灣鐵路管理局Siu-kái

台鐵目前佇高雄市的路線有客運對主的縱貫線屏東線,閣有貨運對主的高雄臨港線

縱貫線佮屏東線佇本市總共有設立18个車頭。其中,高雄車頭是特等站,是大眾運輸的盤車樞紐,而且嘛是縱貫線佮屏東線的交界站;新左營車頭岡山車頭是一等站 (一等站)。

高雄市區鐵路地下化工程已經佇2009年6月26日全面動工起造,2018年10月14日正式通車。

台灣高速鐵路Siu-kái

Siông-sè: 台灣高速鐵路

高鐵左營站,台鐵新左營站高雄捷運紅線的鐵路車站是一个三鐵共構車站,目前是高鐵路線的南端終點站。未來計畫欲共高鐵路線繼續延伸到屏東縣

高雄捷運Siu-kái

Siông-sè: 高雄捷運

高雄輕鐵Siu-kái

教育Siu-kái

姊妹城市Siu-kái

參考資料Siu-kái

  1. 原住民族語言線上詞典. 原住民族委員會.