Costa Rica Kiōng-hô-kok
República de Costa Rica
Flag of Costa Rica (state).svg Coat of arms of Costa Rica.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Kok-koa: "Noble patria, tu hermosa bandera" (Se-pan-gâ-gí)
"Noble motherland, your beautiful flag"
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Costa Rica ê só͘-chāi
Costa Rica ê só͘-chāi.
Siú-to͘ San José
Siāng-tōa siâⁿ-chhī capital
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 51100 km² pâi sè-kài tē-128th miâ
Sî-khu UTC−6
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Spanish
Jîn-kháu
, pâi sè-kài tē 123rd miâ
Cho̍k-kûn
  • 83.6% White or Mestizo
  • 6.7% Mulatto
  • 2.4% Amerindian
  • 1.1% Black
  • 6.2% Others
Jîn-bîn hō-miâ
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Unitary presidential constitutional republic
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Costa Rican colón (CRC)
Gini hē-sò͘ 40.7(2009 nî)
GDP (PPP) $74.324 billion[2] (2015 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $52.800 billion[2] (2015 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $15,365[2] (2015 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $10,916[2] (2015 nî)
HDI 0.766 (2014 nî)
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .cr
.co.cr
kok-chè tiān-oē khu-hō +506

Costa Rica ("Ko-su-tah Lí-kah"), chèng-sek hō Costa Rica Kiōng-hô-kok (Se-pan-gâ-gí: República de Costa Rica), sī Tiong Bí-chiuThài-pêng-iûⁿ kap Carib-hái ê kok-ka. I pak-hong sī Nicaragua, tang-lâm-pêng sī Panama.

Le̍k-súSiu-kái

Sian Columbus sî-tāi (pre-Columbian era) ê Costa Rica sī le̍k-sú-ka só͘ kóng Tiong-kan Tē-khu (Intermediate Area), tiō sī Mesoamerica kap Andes bûn-hòa lóng ū éng-hióng ê só͘-chāi.

Tī Se-pan-gâ-gí, la costa rica sī "hù-jū hái-kîⁿ" ê ì-sù. Chiàu chi̍t kóa kóng-hoat chit-ê miâ tāi-seng sī Christopher Columbus kóng--ê, in tī 1502 nî kiâⁿ-chûn kòe Costa Rica tang hái-hōaⁿ khòaⁿ tio̍h chāi-tē ê lâng kòa kim-á. Gil González Dávila mā ū khó-lêng sī chit-ê miâ ê goân-thâu, i sī 1522 nî tī se-hái-hōaⁿ chiūⁿ-lio̍k, tú-tio̍h chāi-tê-lâng, tùi in hia tit tio̍h kim-á.

Se-pan-gâ sî-tāi tōa-pō͘-hūn sî-kan Costa Rica sī Guatemala Chóng Ka-pi-tan-kok (se. Capitanía General de Guatemala) ê siōng lâm-pêng séng-hūn, sǹg Sin Se-pan-gâ chi̍t pō͘-hūn. Hit-tang-chūn ê Costa Rica te̍k-pia̍t sàn-chia̍h, goân-in chi it sī siū Se-pan-gâ hoat-lu̍t kìm-chí kap hū-kīn ê Panama chò bō͘-e̍k.

1821 nî, Se-pan-gâ tī Be̍k-se-ko To̍k-li̍p Chiàn-cheng tang-tiong sit-sè, Guatemala ê chèng-khoân soan-pò͘ Tiong Bí-chiu ê to̍k-li̍p. Chit-ê ji̍t-chí mā sī Costa Rica ê To̍k-li̍p Ji̍t. 1838 nî, hit chūn Tiong Bí-chiu Liân-pang Kiōng-hô-kok í-keng khang-khak chin kú ah, Costa Rica chiah chèng-sek soan-pò͘ i-ê chú-khoân.

Tē-líSiu-kái

Jîn-kháuSiu-kái

Chèng-tīSiu-kái

Giân-gíSiu-kái

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 1.0 1.1 El Financiero (2013-03-20). "Costa Rica tiene 4,6 millones de habitantes, según corrección del Censo 2011" (ēng Se-pan-gâ-gí). El Financiero, Costa Rica. 2013-05-23 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Costa Rica". International Monetary Fund. 2015-09-05 khòaⁿ--ê.