Lâm-chú-khu

Lâm-chú-khuHàn-jī:楠梓區,Hôa-gí chù-im:ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄩ,Eng-gí:Nanzih/Nanzi/Nantz/Nantzu District) kū-miâ Lâm-á-kheⁿ, sī Ko-hiông-chhī ê chi̍t-ê khu. Ūi tī chhī lāi ê sai-lâm pêng, chhī-tiong-sim siōng pak ê só͘-chāi. Tī pak-pêng ū Chú-koaⁿ-khu, Kiô-thâu-khu kap Iàn-châu-khu, tang-pêng ū Jîn-bú-khu kap Tōa-siā-khu, sai-pêng sī Tâi-oân Hái-kiap, lâm-pêng ū Chó-iâⁿ-khu chòe in ê chhù-piⁿ.

2018 nî 2 goe̍h ê jîn-kháu sī 184,000 lâng. Iû-tē-khu-hō(郵遞區號) sī 811.