Jîn-bú-khu

Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê hêng-chèng-khu

Jîn-bú-khu (仁武區) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t ê khu, sāi-bīn oá Ko-hiông-chhī, jîn-kháu tāi-iok ū 7 bān, ū Jîn-bú Kang-gia̍p-khu siat tī chit-ê só͘-chāi.

Jîn-bú-khu tī Ko-hiông-chhī ê só͘-chāi-tē.