Thó-lūn:Ji̍t-pún-gí

新增討論
進行的討論
(Tùi 日語 choán--lâi)

日本話Siu-kái

日本話 (日本Nihongo 日本語)是日本國內上主要的語言,日本話主要佇日本使用;臺灣韓國中國東北嘛有受過殖民地教育的老人會曉。

 
母音


有底代的文章Siu-kái

中古日語

外部連結Siu-kái

Wikipedia ū Ji̍t-pún-gí ê pán-pún.
Wikibooks ū koan-hē Japanese ê kàu-châi kap soat-bêng-su.


返回 "Ji̍t-pún-gí" 頁面。