Namasia-khu ("Na-má-siah-khu"; Hàn-jī: 那瑪夏區; Hàn-gú pheng-im: Nàmǎxià Qū) ū chi̍t-chām kiò-chò Sam-bîn-khu, sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t-ê goân-chū-bîn khu. Jîn-kháu ū 3,511 lâng (2009 nî 7 goe̍h), hia tōa-hūn ê lâng sī Bunun-cho̍k, pō͘-hūn sī Kanakanavu-cho̍k (khah-chá hong hun chò Tsou-cho̍k ē-té ê chi̍t kûn).

Namasia-khu tī Ko-hiông-chhī ê hoân-ûi.