Thó-lūn:Hái-iûⁿ seng-bu̍t-ha̍k

進行的討論
(Tùi 海洋生物學 choán--lâi)

海洋生物學Siu-kái

海洋生物學是一个生物學學科,專門研究佇海洋抑是其他水體咧活動的生物

返回 "Hái-iûⁿ seng-bu̍t-ha̍k" 頁面。