Thó-lūn:Bí

進行的討論
(Tùi choán--lâi)

It-poaⁿ lâng siūⁿ tio̍h "bí", sī chhan-chhiūⁿ tiu-á 1 lia̍p 1 lia̍p ê bí. A-giâu 11:34, 11 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

Chia̍h-mí ê bí khah phó͘-phiàn. Iōng khu-pia̍t-ia̍h chhú-lí, thhiah-chò kap bí (tan-ūi) 2 ia̍h. --Chùn-hiàn 11:50, 11 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

Siu-kái

有下跤幾種意思:

返回 "Bí" 頁面。