Thó-lūn:Hoe-chhi̍h-á

進行的討論
(Tùi 花蠘仔 choán--lâi)

花蠘仔Siu-kái

花蠘仔學名:Charybdis feriatus[1][2]

參考資料Siu-kái


  1. 賴清隆 (2010-09-29). "海象不佳 花腳蟹三星蟹今年減量" (ēng Hôa-gí). 三大有線電視彰視新聞. 2010-09-29 khòaⁿ--ê. 
  2. "鏽斑蟳(Charybdis feriatus)" (ēng Hôa-gí). 臺灣數位典藏與數位學習國家型科技計畫. 2010-09-29 khòaⁿ--ê. 
返回 "Hoe-chhi̍h-á" 頁面。