Thó-lūn:Chiúⁿ Ūi-súi

進行的討論
(Tùi 蔣渭水 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 2600 phiⁿ.

蔣渭水Siu-kái

 
蔣渭水

蔣渭水(1891年2月初8–1931年8月初5),宜蘭人。是臺灣文化協會佮臺灣民眾黨的創辦者。

返回 "Chiúⁿ Ūi-súi" 頁面。