Thó-lūn:Khó͘ Sè-khái

(Tùi 許世楷 choán--lâi)

許世楷 siu-kái

 
許世楷

許世楷 ( 1934年7月7 —) 政治學佮歷史學的學者,臺灣獨立運動中的重要人物之一。2004年成做臺灣政府駐日本的代表。

外部連結 siu-kái


返回 "Khó͘ Sè-khái" 頁面。