Thó-lūn:Oa̍t-lâm Kiōng-sán Tóng

新增話題
進行的討論
(Tùi 越南共產黨 choán--lâi)

越南共產黨Siu-kái

 
黨旗

越南共產黨越南語: Đảng Cộng sản Việt Nam)是越南唯一的合法政黨,佇 1932年2月佇香港創立,對2001年到今(2010年)的領導者是總書記農德孟(Nông Đức Mạnh)。

返回 "Oa̍t-lâm Kiōng-sán Tóng" 頁面。