Oa̍t-lâm Kiōng-sán Tóng

Oa̍t-lâm Kiōng-sán Tóng (Oa̍t-lâm-gí: Đảng Cộng sản Việt Nam) sī Oa̍t-lâm ûi-it ê ha̍p-hoat chèng-tóng, tī 1932 nî 2 goe̍h tī Hiong-káng chhòng-li̍p. Tùi 2001 nî kàu taⁿ ê léng-tō-chiá sī chóng su-kì Nông Đức Mạnh.

Tóng-kî.