Thó-lūn:Má-lâi-se-a

(Tùi 馬來西亞 choán--lâi)

Goá siūⁿ "满刺加" èng-kai sī "满剌加", ah "满剌加" tāi-khài sī "馬(麻)六甲" (Malacca/Melaka) ê lēng-goā 1 chióng siá-hoat. A-giâu 06:05, 6 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)

馬來西亞

siu-kái
馬來西亞
 
 

馬來西亞 (馬來語: Malaysia),東南亞的一个國家,伊的土地分做兩大爿,中央隔南中國海,西部的領土佇泰國的南方,向南是新加坡印尼蘇門答臘(Sumatra)島;東部接近菲律賓,占婆羅洲島的北爿(共汶萊(Brunei)包牢咧),向南是印尼。

這是一个熱帶國家,伊的絕對地理方位是佇地球赤道北方7度的所在,拄拄好佇東南亞的中心地帶,這个國家由馬來亞半島佮婆羅洲島組成,國土占地面積將近33萬平方公里,海岸線全長達到4192公里,國家首都是吉隆坡(Kuala Lumpur)。

返回 "Má-lâi-se-a" 頁面。