Thó-lūn:12 goe̍h 25 ji̍t

(Tùi 12月25日 choán--lâi)

12月25日 siu-kái

12月25日,格里曆法來講是十二月的第二十五日,閣是平年的第三百五十九日,閏年的第三百六十日,離年尾猶有六日。

事件 siu-kái

出世 siu-kái

過身 siu-kái

返回 "12 goe̍h 25 ji̍t" 頁面。