1646 nî Sūi-tián kài-siāu Sūi-tián1646 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe hoat-tián ê chêng-hêng.

Sūi-tián nî-hūn
1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
Sè-kí: 16 sè-kí · 17 sè-kí · 18 sè-kí
Nî-tāi: 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670
: 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649

Sin-jīm siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái