1867 nî Ke-lâng hái-tiòng

1867 nî Ke-lâng hái-tiòng1867 nî iû hoat-seng tī Tâi-oân Ke-lâng goā-hái ê tē-tāng só͘ ín-hoat ê chi̍t tiûⁿ toā hái-tiòng, chō-sêng Ke-lâng Kim-san iân-hái ê giâm-tiōng siong-bông.

Siong-koanSiu-kái