1877 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1877 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1867 · 1868 · 1869 · 1870 · 1871 · 1872 · 1873
1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 · 1880
1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 ...

Sū-kiāⁿEdit

Tián-lámEdit

Chok-phínEdit

Ti̍t-chióngEdit

Jîn-bu̍tEdit

Chhut-sìEdit

Kòe-sinEdit

Chham-khóEdit

Siong-koanEdit