1937 nî Tan-be̍h kài-siāu Tan-be̍h1937 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1937 nî ê Tan-be̍h
Nî-hūn: 1934 1935 193619371938 1939 1940

Kî-á

Tan-be̍h le̍k-sú
Tan-be̍h le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái

Pang-bô͘:Years in Denmark


Pang-bô͘:Denmark-hist-stub