1940 nî Tan-be̍h kài-siāu Tan-be̍h1940 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1940 nî ê Tan-be̍h
Nî-hūn: 1937 1938 193919401941 1942 1943

Kî-á

Tan-be̍h le̍k-sú
Tan-be̍h le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái

Pang-bô͘:Years in Denmark


Pang-bô͘:Denmark-hist-stub