1938 nî Nô͘-ui kài-siāu Nô͘-ui1938 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1938 nî ê Nô͘-ui
Nî-hūn: 1935 1936 193719381939 1940 1941

Kî-á

Nô͘-ui le̍k-sú
Nô͘-ui le̍k-sú nî-pió

Sū-kiāⁿ siu-kái

Siā-hōe kap bûn-hòa siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Pang-bô͘:Years in Norway