1973 nî Cleveland Indians kiû-kùi

1973 nîCleveland IndiansIá-kiû Tāi Liân-bêng ê chi̍t ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 71 sèng 91 pāi, sèng-lu̍t 0.438.[1][2]

1973 nî Cleveland Indians
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
  • Cleveland (chū 1901 nî)
  • Kiat-kio̍k
    Kì-lo̍k 71–91 (0.438)
     < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

    Chham-khóSiu-kái


    Che sī chi̍t phiⁿ Cleveland Indians kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.