2002 nî Cleveland Indians kiû-kùi

2002 nîCleveland IndiansIá-kiû Tāi Liân-bêng ê chi̍t ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 74 sèng 88 pāi, sèng-lu̍t 0.457.[1][2]

2002 nî Cleveland Indians
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
  • Cleveland (chū 1901 nî)
  • Kiat-kio̍k
    Kì-lo̍k 74–88 (0.457)
     < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

    Chham-khóSiu-kái


    Che sī chi̍t phiⁿ Cleveland Indians kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.