2002 nî New York Mets kiû-kùi

2002 nîNew York MetsMLB Kok-ka Liân-bêng ê tē-41 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 75 sèng 86 pāi, sèng-lu̍t 0.466.[1]

2002 nî New York Mets
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • New York Chhī (chū 1962 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 75–86 (0.466)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khóSiu-kái

  1. "2002 New York Mets". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î New York Mets kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.