2002 nî New York Yankees kiû-kùi

2002 nîNew York YankeesIá-kiû Tāi Liân-bêng ê chi̍t ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 103 sèng 58 pāi, sèng-lu̍t 0.640.[1][2]

2002 nî New York Yankees
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
  • New York Chhī (chū 1903 nî)
  • Kiat-kio̍k
    Kì-lo̍k 103–58 (0.640)
     < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

    Chham-khóSiu-kái


      Che sī chi̍t phiⁿ koan-î New York Yankees kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.