Thó-lūn:2008 nî Bí-kok chóng-thóng sóan-kú

進行的討論
(Tùi 2008年美國總統選舉 choán--lâi)

2008年美國總統選舉Siu-kái

 
選舉人票的票數分佈。

2008年美國總統選舉佇2008年11月4日舉行。

參選人佮選舉結果Siu-kái

參選人 搭配 政黨 普選得票 選舉人得票
巴拉克‧歐巴馬 喬‧拜登 民主黨 69,456,897 (52.9% ) 365
約翰‧麥肯 莎拉‧培林 共和黨 59,934,814 (45.7%) 173
返回 "2008 nî Bí-kok chóng-thóng sóan-kú" 頁面。