2010 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2010 nî 12 goe̍h2010 nî ê tē 12 kó͘-goe̍h. Chit̍ kó͘-goe̍h ū 31 kang, tē 1 kang sī pài-saⁿ, siāng-boé kang sī pài-gō͘.

12 goe̍h siu-kái

  • 12/31: Tī Australia Queensland ê toā-chúi chō-sêng tāi-iok 22 ê siâⁿ hóng im tio̍h, 200,000 lâng pì-su so͘-khai.