2010 nî Canterbury tē-tāng

2010-nî Liú-se-lân Lâm-tó Tē-tāng, huat-sing tī Liú-se-lân Lâm-tó ê Richter-chè 7.1 kip tē-tāng[1]. Tī tong-tē sî-kan 2010-nî 9-gue̍h 4-ji̍t chhing-sîn 4:35[2][3]. Chit-kài tē-tāng chè-chō kóng-huàn ê phò-huāi, kî-tiong Ki-tok-siâⁿ ê phò-huāi iû-kî-sī giâm-tiōng. Chit-ê Ki-tok-siâⁿ ki-bîn sī sim-chōng-pēⁿ huat-chok sí-khì, līng-guā ū nn̄g ê lâng siū-siong giâm-tiōng[4][5]. Chit-kài tē-tāng ê tāng-tiong uī tī Ki-tok-siâⁿ se-lâm-pō saⁿ-cha̍p kong-lí.

7.2 New Zealand earthquake.jpg
Footbridge over the Avon River, damaged in the 2010 Canterbury earthquake.jpg
Crack in Bridge Street from the 2010 Canterbury earthquake.jpg

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. "New Zealand Earthquake Report - Sep 4 2010 at 4:35 am (NZST)". 2010-09-05 khòaⁿ--ê. 
  2. "New Zealand earthquake report - Sep 4, 2010 at 4:35 am (NZST)". GeoNet. Earthquake Commission and GNS Science. 4 September 2010. 4 September 2010 khòaⁿ--ê. 
  3. "Magnitude 7.0 - South Island of New Zealand: Details". United States Geological Survey. 3 September 2010. 3 September 2010 khòaⁿ--ê. 
  4. "Strong earthquake rocks New Zealand's South Island". BBC News. 3 September 2010. 3 September 2010 khòaⁿ--ê. 
  5. "Massive 7.4 quake hits South Island". Stuff.co.nz. 3 September 2010. 3 September 2010 khòaⁿ--ê.