A-lûn (Hi-pe̍k-lâi-gí: אַהֲרֹן‎ Ahărōn; Hi-lia̍p-gí: Ααρών) sī Sèng-keng kap Kó͘-lân-keng só͘ kì ê jîn-bu̍t, i sī Mô͘-se ê hiaⁿ-ko, ū-sî mā hong kiò Lī-bī lâng A-lûn. I sī kó͘ Í-sek-lia̍t-lâng thâu-chi̍t-ê tāi chè-si.

A-lûn