Aargau (AG) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húAarau, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, jîn-kháu ū 574,813, thó͘-tē bīn-chek 1,404 km², 1803 nî ka-ji̍p liân-pang.

Aargau Chiu ê ūi-tì.