Āu 125 nî sî Achaea ê hoān-ûi (âng-sek).

Achaea sī chi̍t-ê Lô-má hêng-séng, chiàm liáu Hi-lia̍p ê chi̍t tōa pō͘-hūn, ē-té hâm Aetolia, Acarnania, Euboea, Cyclades Kûn-tó, kap chi̍t pō͘-hūn ê Epirus. Pún tē-hng sī Lô-má-lâng tī chêng 146 nî cheng-ho̍k--ê[1]. Kiàn-séng ê sî-kan sī chêng 27 nî[2].

Chham-khóSiu-kái

  • Bunson, Matthew (2002). Encyclopedia of the Roman Empire, Revised Edition. Facts On File, Inc. ISBN 0-8160-4562-3. 
  1. Bunson 2002, Achaea
  2. Bunson 2002, provinces of the Roman Empire