Adamstown (Pitcairn Kûn-tó)

Adamstown tiàm tī Pitcairn Tó tiong-pak-pō͘, sī Pitcairn Kûn-tó î-it ū lâng toà ê chng-thâu, chū-án-ne mā sī Pitcairn Kûn-tó ê siú-to͘. Jîn-kháu 50 lâng chó-iū.

Adamstown1.jpg